Някои проекти на Георгиеви

Изпитани готварски / кулинарни рецепти

"Готварство" е един от най-популярните сред любителите на кулинарното изкуство български сайт. С многобройните си изпитани и вкусни рецепти, справочни материали и статии, сайтът може да бъде полезен както за начинаещия готвач, така и на виртуозите кулинари. Към рецептите

"Гонче" — Генератор на сигнали за Windows и звукова карта

Beagle Sound Generator for Windows (Иван, 2008 г.) е вдъхновен от конкурса на Jhonson Controls "Code Racers"'08. Програмата превръща компютъра в двуканален функционален генератор. На изхода на звуковата карта можете да получите триъгълиен, правоъгълен или синусоидален сигнал с честота от 1 до 20000 Hz. Поддържа следните режими: контролирана фиксирана честотата; плаваща честота; плаваща амплитуда. Настройките на двата канала са напълно независими една от друга.

BSG e .NET програма, написана на C#. Допълнителен бонус е библиотеката за генериране и обработка на сигнали, която може да бъде използвана в други проекти.

Теоретично изследване на орторомбични мултифероиди.

Дипломна работа/теза (магистър по микроелектроника и информационни технологии, март 2008) на Иван.

Мултифероидите са вещества, които едновременно, в една и съща фаза, притежават две или повече от основните фероидни свойства (т.е. феромагнетизъм, фероелектричество или фероеластичност). Най-популярните мултифероиди са магнитоелектричните мултифероиди, при които се наблюдават фероелектрични и феромагнитни свойства. Поставя се за цел, с използването на напречния модел на Изинг и модела на Хайзенберг, да се състави теоретичен модел за описание на магнитоелектрични мултифероиди с орторомбични свойства. На база на съставения модел се извършват числени пресмятания, които се сравняват с експерименталните резултати на други автори.

Специални благодарности на проф. Юлия Веселинова за нейната всеотдайност.

Мултимедиен диск към учебника за 6 клас

Законите на Кеплер

Сайтът, изработен от Христо (2007), използва математичен модел в реално време на движението на тяло в полето на централни сили за да запознае читателя със законите на Кеплер. Предложен е интерактивен модел-игра с който можете да направите собствени планета и Слънце и да наблюдавате как биха се движили, ако бяха истински.

Математичния модел използва метода на последователните приближения за числено решаване на диференциалното уравнение на движение на тяло в полето на централни сили. За неговото изработване е изпозван Macromedia Flash 8 (Adobe Flash).

Моделът и сайта бяха отличени с няколко награди:

  • Първо място в конкурса на фондация Еврика (2007 г)
  • Второ място в конкурса "Уреди за кабинета по физика" (2007 г)
  • Грамота от Министъра на образованието от конкурса "Млади таланти" (2007 г)

Законите на Кеплер

Материали по физика за 9 клас НПМГ

Набор от полезни задания и материали по физика, подходящи за ученици в 9 клас. Тематично подбраните материали по физика с различно ниво на сложност са подходящи за поготовка за олимпиада и състезание по физика.

Материалите са съставени и подбрани от Иван Георгиев за подпомагане на учениците от 9 клас на НПМГ (2006/2007 г.) като част от неговата учителска кариера. За физиката

Законът на Розата

Едно оригинално хрумване идващо от сравняването на начина по който се записва закона на Ом и роза доведе до създаването на този образователно-информационен сайт по физика за ученици от 7 клас. Визуалното сравнение на закона на Ом с роза дава ефективно мнемонично правило за запаметяване на математическата формулировка на закона.

Сайтът запознава учениците със закона на Ом, предлага примери за неговото приложение и интерактивен тест за сампроверка и затвърждаване на знанията. За учителите е предложена методическа разработка на урок по физика, основан на използване на сайта.

Сайтът е отличен с първа награда от конкурса "Уреди за кабинета по физика" 2007 г. Към закона на розата

Магнитни сили

Сайт на Лора (2006) е посветен на най-популярната и любопитна група явления - магнитните явления. Подходящ е за първоначално запознаване с физиката на магнетизма, например за ученици от 6 клас.

Материалите от сайта нееднократно са използвани от учениците като доклад по физика на магнитите.

Сайтът е изработен за участие в конкурса " Физиката в моите очи" (2006 г.). Среща с магнитите

Интерактивно ръководство за лабораторни работи по физика

Дипломна теза (бакалавър по физика, юли 2006 г.) на Камелия. Ръководството съдържа описания и виртуални демонстрационни модели на разглежданите физични процеси. Предложените лабораторни упражнения по физика са подходящи за изпълнение в часовете по физика в училище или университетския лабораторнен практикум по физика.

Виртуалните физични модели и електронния протокол са изработени с Macromedia Flash 8 (Adobe Flash).

Включени са следните експериментални упражнения: Опитно определяне на коефициента на топлоотдаване между стъкло и въздух; Разреждане на кондензатор през активно съпротивление; Определяне на вътрешното съпротивление на източник на напрежение. Към физичната лаборатория

Информационно-технологични решения на тема махала

Дипломна теза (бакалавър по физика, юли 2006 г.) на Иван. Тезата представлява напълно завършено ръководство за експериментална работа по физика на тема махала. Разгледани са бифилярно махало (като обобщение на математичното махало), пружинно махало и физично махало. Към всяко упражнение има кратка теоретична част, виртуална експериментална установка — компютърен модел на упражнението, виртуален експеримент &mdah; интерактивна демонстрация на хода на експеримента и обработката на резултатите и електронен протокол, подпомагащ обработката на получените резултати.

Виртуалните физични модели и електронния протокол са изработени с Macromedia Flash 8 (Adobe Flash). Могат да се използват за изпълнение на виртуален експеримент в условията на бедна материална база, характерна за българското училище.

Ръководството предлага някои уникални материали, които да обогатят арсенала на любознателния млад физик: описание на метода на най-малките квадрати с приложен регресионен калкулатор, извод на формулите за период математично махало, на пружинно махало с крайна маса и на физично махало с елементарни средства. Към физичната лаборатория

Wiki